THE TOP TRADER

Cabaran Dagangan Bermula

Hadiah Terkumpul Bernilai USD500,000 Menanti Anda

Rectangle 1395
Rectangle 1498
Trophy kv
Terma & Syarat Peraduan
The Top Trader ialah pertandingan dagangan yang ditawarkan oleh ZFX kepada Pelanggannya di bawah Terma dan Syarat berikut dan hanya tersedia untuk The Top Traders; diberikan kelayakan dan keperluan lain yang dinyatakan di sini dipenuhi. 
 1. Pengenalan
 • Peraduan dagangan ini hanya tersedia untuk semua pelanggan syarikat yang berasal daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan MENA sahaja.
 • MENA dikategorikan sebagai satu rantau yang merangkumi negara berikut sahaja: Algeria, Bahrain, Mesir, Jordan, Kuwait, Lubnan, Maghribi, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu.
 • Pelanggan dengan negara tempat tinggal atau asal selain daripada negara yang disenaraikan di atas adalah tidak layak untuk menyertai peraduan ini.  
 • Peraduan ini terbuka kepada pelanggan baharu dan sedia ada. 
 • Syarat kelayakan penyertaan adalah pelanggan mesti mempunyai akaun dagangan dengan syarikat, mesti mencapai umur 18 tahun atau umur sah yang terpakai di negara tempat tinggalnya, dan telahpun menjalani pengesahan dokumen dengan status Akaun Disahkan.  
 • Hanya satu pendaftaran dibenarkan bagi setiap pelanggan.
 • Akaun peraduan peserta tidak boleh didaftarkan dalam mana-mana promosi ZFX lain sepanjang tempoh peraduan.
 • Pemenang akan dipilih oleh syarikat berdasarkan jumlah pulangan yang dimuktamadkan. Sila rujuk bahagian 5.
2. Tempoh Pendaftaran dan Dagangan
 1. Tempoh pendaftaran peraduan dan perdagangan adalah seperti berikut:
Tempoh PendaftaranTempoh Dagangan
12 September 2022
2 oktober 2022
Bermula: 25 September 2022, 11:00PM GMT+1
Berakhir: 12 Oktober 2022, 9:00PM GMT+1
3. Kriteria Kelayakan 
 • Pendaftaran peraduan mesti dilakukan melalui syarikat Borang Penyertaan yang telah ditetapkan.
 • Pendaftaran yang dilakukan melalui saluran lain yang tidak dinyatakan seperti di atas adalah tidak sah untuk pendaftaran. 
 • Hanya akaun STP Live Baharu dengan leveraj sehingga 1:500 layak untuk didaftarkan. Spesifikasi akaun lain tidak akan didaftarkan. 
 • Leveraj maksimum yang boleh digunakan adalah bergantung kepada jumlah amaun yang didepositkan seperti berikut:
Jumlah DepositLeveraj
Sehingga USD 200,000 Sehingga 1:500
USD 200,000 sehingga USD 500,000 Sehingga 1:200
Sehingga USD 500,000Sehingga 1:100
 • Sebarang aktiviti perdagangan yang dibuat pada akaun sebelum tarikh peraduan bermula akan mengakibatkan kelayakan anda terbatal. 
 • Pelanggan mesti memastikan akaun mereka telah disahkan sebelum menyertai peraduan.
 • Jumlah dana daripada deposit pertama akan menentukan pengkategorian kumpulan. Sebarang deposit berikutnya tidak akan melayakkan pelanggan ke dalam kumpulan seterusnya. Sila rujuk perkara berikut untuk keperluan deposit minimum:
 • Pemindahan Dalaman dibenarkan untuk peraduan ini. Walau bagaimanapun, sebarang pemindahan keluar dana daripada akaun peraduan semasa tempoh dagangan akan menyebabkan kelayakan terbatal.  
 • Pelanggan hanya dibenarkan mengambil bahagian sekali sahaja tanpa mengira pengkategorian kumpulan. 
Jenis KumpulanDeposit Pertama Min.
Kumpulan A$100
Kumpulan B$200
4. Peraturan Perdagangan
 • Dagangan dibenarkan atas semua instrumen yang ditawarkan oleh syarikat, termasuk mata wang kripto.  
 • Sila ambil perhatian bahawa mana-mana dagangan atas saham hanya akan dikira berdasarkan prestasi dan bukan sumbangan volum bagi hadiah terkumpul.  
  • Sebagai contoh, akaun pertandingan Kumpulan A dengan deposit bersih $100 yang mendapat keuntungan $50 daripada berdagang 2 lot (1 lot pasangan forex dan 1 lot saham) akan menghasilkan 50% daripada jumlah pulangan dan sumbangan $2 kepada kumpulan hadiah dan bukannya $4 (Sumbangan kumpulan A ialah $2 setiap lot).   
 • Pelanggan dikehendaki melengkapkan lot dan jumlah dagangan minimum yang diperlukan untuk menjadi calon pemenang: 
  • Kumpulan A: 0.5 lot standard, minimum 5 dagangan tertutup
  • Kumpulan B: 1 lot standard, minimum 10 dagangan tertutup
 • Ekuiti akan diambil kira dipengakhiran peraduan dan akan digunakan untuk carta kedudukan terakhir, jika terdapat sebarang dagangan yang masih aktif, ia juga akan masih dikira. 
 • Penutupan dagangan kurang daripada 2 minit selepas pembukaannya mungkin tidak diambil kira dalam volum dagangan akhir.   
 • Pengeluaran dana adalah dilarang semasa tempoh dagangan. Sebarang pengeluaran yang dibuat akan menyebabkan kelayakan terbatal.   
 • Pelanggan dibenarkan menggunakan Expert Advisor (EA) dalam tempoh peraduan.   
 • Sebarang bentuk arbitraj, penipuan, penipuan dan/atau penyalahgunaan dengan penetapan harga dan/atau sebut harga akan tertakluk kepada pembatalan kelayakan.   
 • Syarikat berhak untuk menolak atau membatalkan kelayakan pelanggan dalam peraduan tanpa sebarang bentuk penjelasan. Sebab-sebab kehilangan kelayakan mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada memulakan sejumlah besar dagangan lindung nilai dengan instrumen yang sama dalam akaun dagangan yang berbeza pada masa yang lebih kurang sama serta memanipulasi kegagalan dalam sebut harga untuk mendapatkan keuntungan yang dijamin.   
5. Carta Kedudukan dan Pemenang
 • Carta kedudukan peraduan akan dikira berdasarkan jumlah keuntungan dagangan pelanggan dalam tempoh peraduan.  
 • Syarikat akan mengikut formula berikut untuk pengiraan jumlah keuntungan:  

Jumlah Keuntungan = [(Ekuiti-Jumlah Deposit) / Jumlah Deposit] x 100 

 • Keputusan peraduan akan dikemas kini pada Halaman Carta Kedudukan dalam bahagian Carta Kedudukan.   
 • Syarikat akan memilih 3 peserta teratas daripada setiap kategori selepas peraduan tamat.   
6. Hadiah
 • Peraduan ini akan menggunakan sistem kumpulan hadiah yang dinamik, berdasarkan volum dagangan bagi setiap kumpulan:
  • Kumpulan A: 1 lot dagangan akan menyumbang AS$2 kepada kumpulan hadiah.  
  • Kumpulan B: 1 lot dagangan akan menyumbang AS$4 kepada kumpulan hadiah.  
 • Hadiah peraduan terbahagi kepada 4 kategori:  
  • 3 peserta teratas berdasarkan jumlah keuntungan
  • 3 peserta teratas berdasarkan volum dagangan  
  • Peserta teratas berdasarkan negara (Tidak termasuk 3 peserta teratas berdasarkan jumlah pulangan)
  • Cabutan bertuah   
 • Semua hadiah akan dikreditkan ke dalam akaun pelanggan masing-masing, yang mana ia boleh dikeluarkan. 
 • Sekiranya terdapat dua atau lebih pemenang yang mempunyai kedudukan yang sama dalam kategori hadiah yang sama, hadiah akan dikongsi sama rata.  
 • Syarikat berhak untuk mengisytiharkan mana-mana hadiah yang telah diberikan sebagai tidak sah dan/atau tertakluk kepada pembatalan atas bukti langsung atau tidak langsung dalam percubaan aktiviti penipuan terhadap kumpulan hadiah.   
 • Pecahan hadiah untuk peraduan adalah seperti berikut: 
  • 3 peserta teratas berdasarkan jumlah pulangan setiap kumpulan akan menerima:  
   • Tempat pertama akan menerima 30% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-2 akan menerima 15% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-3 akan menerima 10% daripada hadiah terkumpul. 
  • 3 peserta teratas berdasarkan volum dagangan keseluruhan akan menerima:  
   • Tempat pertama akan menerima 5% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-2 akan menerima 3% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-3 akan menerima 2% daripada hadiah terkumpul.  
  • Cabutan bertuah dalam kalangan peserta akan menerima:  
   • Tempat pertama akan menerima 5% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-2 akan menerima 3% daripada hadiah terkumpul.  
   • Tempat ke-3 akan menerima 2% daripada hadiah terkumpul.   
  • Tempat pertama setiap negara (Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan MENA) bagi setiap kumpulan akan menerima:  
   • 5% daripada hadiah terkumpul
7. Pengakuan, Hilang Kelayakan, dan Reservasi Hak 
 • Dengan menyertai peraduan ini, anda bersetuju menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini. 
 • Pelanggan juga bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat syarikat, pendedahan risiko, dasar privasi dan polisi anti pengubahan wang haram. 
 • Begitu juga, semua pelanggan bersetuju dan memberi kebenaran kepada syarikat untuk menghasilkan dan menggunakan mana-mana kandungan foto dan/atau video dan juga bertanggungjawab untuk memberikan testimonial kepada syarikat jika diminta oleh syarikat untuk tujuan pemasaran dan/atau perhubungan awam.
 • Pelanggan juga bersetuju bahawa syarikat mempunyai hak untuk menggunakan imej dan rakaman hasil daripada fotografi atau penggambaran video hanya setakat yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini. 
 • Sekiranya syarikat mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pelanggan telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan peraduan, atau sebarang tawaran lain yang dikemukakan oleh syarikat, syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan pelanggan tanpa notis.
 • Jika terdapat indikasi atau syak wasangka, mengikut budi bicara mutlak syarikat, bahawa pelanggan melakukan mana-mana yang berikut: arbitraj (termasuk tetapi tidak terhad kepada keuntungan tanpa risiko); penyalahgunaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada corak aktiviti dagangan pelanggan) yang menunjukkan pelanggan semata-mata bertujuan untuk mendapat manfaat kewangan daripada perdagangan tanpa benar-benar berminat untuk berdagang dalam pasaran atau mengambil risiko pasaran; penipuan; manipulasi; arbitraj yang berkaitan dengan sebarang bentuk aktiviti penipuan atau penipuan lain akaun dagangan sebenar pelanggan dengan syarikat atau mana-mana dan semua transaksi yang dibawa dan keuntungan atau kerugian yang diperoleh di dalamnya, syarikat berhak untuk menutup atau menggantung (sama ada buat sementara atau selama-lamanya) semua dagangan akaun dengan syarikat, batalkan semua pesanan dan semua keuntungan pelanggan tersebut.  
 • Syarikat berhak untuk mengubah, mengemas kini, atau membatalkan mana-mana terma dan syarat peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa sepanjang tempoh peraduan.
 • Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang isu teknikal yang mungkin timbul semasa peraduan daripada pelanggan atau pihak ketiga yang menjejaskan keupayaan pelanggan untuk berdagang atau menyertai peraduan. 
 • Versi Bahasa Inggeris dokumen ini akan menggantikan, sekiranya terdapat sebarang percanggahan dari segi peraduan ini, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa lain.