Giải thưởng cuộc thi

Chiến thắng giải thưởng lên đến 500.000 USD.

Người chiến thắng cuộc thi sẽ được quyết định dựa trên tổng lợi nhuận cao nhất.

prize pool is empty
prize pool is empty

Giải thưởng chung cuộc 

Top 3 người chiến thắng có tổng lợi nhuận cao nhất cho mỗi nhóm sẽ đạt giải thưởng:

grand rank 1
grand rank 2
grand rank 3

Nhóm A

30% tổng giải thưởng 

15% tổng giải thưởng

10% tổng giải thưởng

Nhóm B

30% tổng giải thưởng 

15% tổng giải thưởng

10% tổng giải thưởng

Khi tham gia cuộc thi này, bạn cũng có thể giành được các giải thưởng bên dưới! 

Những người chiến thắng khác của nhóm A

Tổng khối lượng giao dịch

Xếp hạng nhất của mỗi quốc gia

Rút thăm trúng thưởng

Hạng 1

5% tổng giải thưởng

5% tổng giải thưởng (5 người chiến thắng)

5% tổng giải thưởng

Hạng 2

3% tổng giải thưởng

-

3% tổng giải thưởng

Hạng 3

2% tổng giải thưởng

-

2% tổng giải thưởng

Những người chiến thắng khác của nhóm B

Tổng khối lượng giao dịch

Xếp hạng nhất của mỗi quốc gia

Rút thăm trúng thưởng

Hạng 1

5% tổng giải thưởng

5% tổng giải thưởng (5 người chiến thắng)

5% tổng giải thưởng

Hạng 2

3% tổng giải thưởng

-

3% tổng giải thưởng

Hạng 3

2% tổng giải thưởng

-

2% tổng giải thưởng